Директива 2010/23/ЕС на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност по Отношение на Незадължително и Временно Прилагане на Механизма за Самоначисляване във връзка с Доставки на някои Услуги, при които Съществува Риск от Измами

471
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar