Директива за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 96/71

(Директива 96/71/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно Командироването на Работници в Рамките на Предоставянето на Услуги)

1516
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar