Отпуск при временна неработоспособност / болничен

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 5511 уникалност: 100%

Отпускът при временна неработоспособност е налице в случаите, в които работник или служител не може или е възпрепятстван да работи по трудовото си правоотношение и му е издаден болничен лист от здравните органи за съответния период.

Видове отпуски при временна неработоспособност / болничен

Отпуските или болничните при временна неработоспособност могат да бъдат издадени поради:

 1. общо заболяване – заболяване от всякакъв вид, включително настинка;
 2. злополука – трудова или битова;
 3. професионална болест;
 4. лечение в чужбина;
 5. санаторно-курортно лечение;
 6. належащ медицински преглед или изследване;
 7. карантина;
 8. отстраняване от работа по предписание на здравните органи;
 9. гледане на болен или на карантиниран член от семейството;
 10. належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед;
 11. изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина;
 12. бременност и раждане;
 13. гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето.

Право на отпуск при временна неработоспособност / болничен

Право на отпуск при временна неработоспособност имат здравноосигурените лица. Например

скрито платено съдържание: 81 думи;

Ред за ползване на отпуск при временна неработоспособност / болничен

Отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец. При временна неработоспособност болничен лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност и за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от Териториална експертна лекарска комисия ( ТЕЛК), независимо от това дали по него ще се плати парично обезщетение. Изключение

скрито платено съдържание: 159 думи;