В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?

Даниъл Славчев
Директор обработка на заплати в Kreston BulMar
актуална версия версия: 14 ноември 2019 267 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На служител е издаден болничен лист на 02.08.2019 г., с период от 01.08.2019 г. до 15.08.2019 г. Лекарят е представил болничния лист в НОИ на 02.08.2019 г. Служителят го е предал на работодателя си на 05.08.2019 г. Работодателят, от своя страна, е декларирал болничния лист в НОИ още на същия ден. Служителят има право на обезщетение от НОИ за периода на болничния.

Въпроси

Колко плащания следва да направят от НОИ във връзка с болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?

В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?

Становище

скрито платено съдържание: 96 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 10 думи;