Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?

чака актуализация версия: 4 август 2020 1337 уникалност: 86.1%

Фактическа обстановка

Ателие за копирни и книговезки услуги е приело в счетоводната си политика въвеждането на праг на същественост за ДМА в размер на 1 000 лева.

През 2020 г. са закупени следните активи:

  1. Машина за подвързване с гребен – 500 лева без ДДС;
  2. Преносим компютър – 800 лева без ДДС;
  3. Машина за автоматично телбодиране – 1 800 лева без ДДС.

Въпроси

Какви счетоводни операции трябва да се направят за осчетоводяването на покупките?

Какви ефекти ще имат покупките съгласно ЗКПО?

Становище

скрито платено съдържание: 587 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;