Как се третира опрощаването на задължение?

чака актуализация версия: 4 август 2021 1253 уникалност: 87.9%

Фактическа обстановка

През 2019 г. Дружество 1 извършва услуга на Дружество 2 на стойност 12 000 лв. с включен ДДС. Поради влошено финансово състояние Дружество 2 няма възможност да погаси възникналото задължение. През 2020 г. Дружество 1 решава да опрости задължението на Дружество 2, като за тази цел се подписва споразумение.

Въпроси

Какво е данъчното третиране и счетоводното отразяване на опростеното задължение?

Становище

скрито платено съдържание: 364 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;