Как се третира извършена цялостна реконструкция на стара сграда?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 март 2023 1110 уникалност: 90.7%

Фактическа обстановка

Дружество притежава стара сграда, чиято пазарна стойност е 800 000 лв. През периода юни 2021 г. – март 2022 г. Дружеството извършва основно обновяване и преустройство на сградата – изграждане на нов покрив, преустройство на вътрешните помещения, вътрешна и външна изолация и др. Стойността на направените разходи за обновяването е в размер на 350 000 лв. без ДДС.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране при подобрения на стара сграда?

Становище

скрито платено съдържание: 379 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 26 думи;