Как се третира извършена цялостна реконструкция на стара сграда?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 април 2022 510 уникалност: 90.7%

Фактическа обстановка

Дружество притежава стара сграда, чиято пазарна стойност е 500 000 лв. През периода юни 2019 г. – март 2020 г. Дружеството извършва подобрения на сградата – надстрояване на допълнителен етаж и основно обновяване (външна и вътрешна изолация, смяна на дограми, инсталации). Стойността на направените разходи е в размер на 200 000 лв. без ДДС.

През април 2020 г. Дружеството получава разрешение за използване на сградата и тя е въведена в експлоатация. Сградата ще се използва за административните нужди на Дружеството.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране при подобрения на стара сграда?

Становище

скрито платено съдържание: 379 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 26 думи;