Как се третира изграждане на ново крило към стара сграда?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 4 април 2023 1017 уникалност: 94.9%

Фактическа обстановка

Дружество притежава стара сграда, чиято пазарна стойност е 500 000 лв. Поради увеличаване обема на производство и нужда от допълнителни складове, Дружеството решава да дострои към сградата допълнително крило, в което да се съхранява част от произведената продукция. През 2020 г. то извършва допълнителното дострояване към сградата, като направените разходи са в размер на 300 000 лв. без ДДС.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране при изграждане на ново крило към стара сграда?

Становище

скрито платено съдържание: 343 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 24 думи;