Как се прави обезценка на вземане?

актуална версия версия: 4 август 2020 2041 уникалност: 93.7%

Фактическа обстановка

На 31.12.2020 г. Дружество Х прави анализ на своите вземания от клиенти. Установява се, на база надеждна информация, че един от клиентите, дължащ 10 000 лева по фактури от 2018 г., може да плати само 5 000 лева. Във връзка с това ръководството взема решение за обезценка на вземането в размер на 5 000 лева.

Въпроси

Какво е данъчното третиране спрямо ЗКПО и какви счетоводни записвания трябва да направи дружеството?

Становище

скрито платено съдържание: 276 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;