Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?

Александър Бояджиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 април 2023 1432 уникалност: 95%

Фактическа обстановка

Управител на ЕООД (местно физическо лице) и самото ЕООД сключват договор за заем. Дружеството предоставя паричен заем на управителя при уговорена лихва.

Как следва да се декларира предоставеният заем от страна на Дружеството и как – от страна на управителя?

Въпроси

Как се декларира заем от дружество към управител, когато са свързани лица?

Трябва ли дас е начислява лихва при заем от дружество към управител, когато са свързани лица?

Трябва ли да се отрази заем между свързани лица в Годишната данъчна декларация?

Становище

скрито платено съдържание: 276 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 31 думи;