Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

Александър Бояджиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 април 2023 1962 уникалност: 94.3%

Фактическа обстановка

Управител на ЕООД (местно физическо лице) и самото ЕООД сключват договор за заем през януари 2019 г. Срокът на договора е 4 години. Договореният размер на заема е 70 000 лв. при годишна пазарна лихва от 5% и равна месечна вноска по заема в размер на 1 750 лв. (главница + лихва).

През 2019 г. Дружеството е изплатило към управителя дължимите за годината главници и лихви по заема. Изплатената сума за 2019 г. се равнява на 20 999,96 лв. (главница в размер на 17 499,96 лв. и лихви в размер на 3 500 лв.)

Въпроси

Как се декларира предоставен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

Становище

скрито платено съдържание: 382 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 34 думи;