Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване?

актуална версия версия: 15 юни 2020 2177 уникалност: 93.4%

Фактическа обстановка

Лице получава доходи от трудови правоотношения и от наем през 2019 г. Размерът на годишните данъчни основи за същата година е както следва:

  • Доходи, получени от трудови правоотношения – 20 000 лв.;
  • Доходи, получени от наем – 5 000 лв.

През същата година лицето прави лични вноски във връзка с допълнително доброволно осигуряване, които са в размер на 2 000 лв.

Въпроси

Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване?

Становище

скрито платено съдържание: 155 думи;

Основано на