Пример 142. Третиране на Счетоводни Грешки, Които са Възникнали Преди Повече от 6 Години

През 2019 г. Дружество установява, че през 2010 г. е допусната грешка при формиране на данъчния финансов резултат. Грешката се дължи на извършена обезценка на вземане по една от издадените от Дружеството фактури. Разходът, който е бил отчетен по повод на обезценката в размер на 10 000 лв., не е бил признат за данъчни цели през 2010 г., тъй като не са били изпълнени съответните условия за това. Поради факта, че са изминали повече от 6 години (изтекла е и 5-годишната обща давност) от годината, в която е възникнала грешката, Дружеството не предприема действия за корекция на данъчния финансов резултат.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник