Пример 137. Приспадане на Данъчна Загуба

През 2015 г. Дружество реализира данъчна загуба в размер на 40 000 лв.

През 2016 г. Дружеството реализира данъчна печалба в размер на 15 000 лв., като приспада 15 000 лв. от данъчната загуба, възникнала през 2015 г. Остава остатък за приспадане в размер на 25 000 лв. По този начин през 2016 г. Дружеството не внася ефективно данък.

През 2017 г. Дружеството реализира данъчна загуба в размер на 10 000 лв.

През 2018 г. Дружеството реализира данъчна печалба в размер на 20 000 лв., като приспада 15 000 лв. от данъчната загуба от 2015 г. и така я изчерпва напълно. Дружеството приспада още 5 000 лв. от данъчната загуба от 2017 г., като остават за приспадане 5 000 лв. Така през 2018 г. Дружеството отново не внася ефективно данък.

(§78 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник