Пример 112. Как се Третира Приспаднат ДДС за Налични Активи към Датата на Регистрация по ЗДДС?

През 2018 г. Дружество се регистрира по ЗДДС, като след датата на регистрация то упражнява правото си да приспадне данъчен кредит за машина, закупена през 2016 г. Отчетната стойност на машината е 24 000 лв. На Дружеството е възстановен ДДС в размер на 4 000 лв., с който счетоводителят е намалил отчетната стойност на машината.

В процеса на годишно приключване счетоводният финансов резултат трябва да се увеличи с 4 000 лв., тъй като НАП е възстановил сумата на данък, за който преди регистрацията по ЗДДС Дружеството не е имало право на данъчен кредит.

(§52 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник