Пример 100. В Кои Случаи Разходите за Дарения НЕ са Признати за Данъчни Цели?

През 2018 г. управител на Дружество дарява 10 000 лв. на частна детска градина, в която ходи неговото дете.

През 2019 г. е направена ревизия, с която разходът за дарение не е признат, защото е установено, че чрез дарението управителят е заплатил годишната такса за своето дете.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник