Пример 99. Какъв е Максималният Размер на Данъчно Признатите Разходи за Дарения?

През 2018 г. Дружество прави следните 4 вида признати разходи за дарения:

  • дарение на болница – 10 000 лв.;
  • дарение на училище – 15 000 лв.;
  • дарение за БНР – 1 000 лв.;
  • дарение за старчески дом – 5 000 лв.

Общо: 31 000 лв.

В хода на годишното приключване е определено, че счетоводният финансов резултат на Дружеството е в размер на 60 000 лв. За да бъдат признати за данъчни цели, общата сума на разходите за дарения не трябва да надвишава повече от 65% от размера на счетоводния финансов резултат. Това представлява максимално допустимият данъчно признат разход за дарения.

В случая условието е изпълнено, тъй като 31 000 лв. е по-малко от 39 000 лв. (60 000 лв. х 65%), поради което разходите за дарения са признати за данъчни цели.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник