Пример 94. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарение на Здравни Заведения

През 2019 г. Дружество прави дарение на болница „Пирогов“ в размер на 10 000 лв. От болницата издават надлежен документ за полученото дарение.

В процеса на годишното приключване е установено, че счетоводният финансов резултат на Дружеството е в размер на 250 000 лв. За да бъде признато дарението за данъчни цели, неговата стойност не трябва да надхвърля повече от 10% от размера на счетоводния финансов резултат. В случая условието е изпълнено, тъй като 10 000 лв. е по-малко от 25 000 лв. (250 000 лв. х 10%), поради което дарението е признат разход за данъчни цели през 2019 г.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник