Пример 66. Третиране на Приходи от Дивиденти на Дружества от България и ЕС

През 2019 г. Дружество 1, което е установено в България, получава дивидент от Дружество 2, което е установено в Германия.

Дружество 1 не дължи данък върху получения приход от дивидент, като по този начин се избягва двойното данъчно облагане на един и същи доход.

Това е така, тъй като ако физическото лице, което е краен собственик на Дружество 1, което пък е собственик на Дружество 2, реши да разпредели дивидент, то той, в качеството си на физическо лице, ще дължи 5% данък върху дивидента.

Ако този дивидент се обложи първоначално при разпределението му от Дружество 2 към Дружество 1, тогава при разпределянето му от Дружество 1 към физическото лице ще е налице повторно облагане на един и същ доход. 

 Горното не се прилага, ако дивидентът е изплатен към дружеството, което е местно за държава извън ЕС.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник