Пример 65. Третиране на Разходи за Подкуп

През 2019 г. Дружество плаща 5 000 лв. под формата на подарък на длъжностно лице, за да му съдейства за получаване на виза за проектиране. Този разход не може да бъде признат за данъчни цели, защото законът не толерира подкупите.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник