Пример 58. Третиране на Разходи за Глоби

През 2018 г. Дружество получава глоба за това, че един от служебните автомобили е заснет да се движи с превишена скорост. Глобата е в размер на 500 лв., като същата е платена от банковата сметка на Дружеството.

Отчетеният разход по повод на глобата няма да бъде признат за данъчни цели, тъй като държавата не толерира нарушаването на законите.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник