Пример 54. Липси на Дълготрайни и Краткотрайни Активи

През 2018 г. в магазин на Дружество е извършен обир, като са откраднати 35 000 лв. от касата. Също така по време на горски пожар е изгорял товарен камион – собственост на същото Дружество.

По отношение на кражбата – разходът от 35 000 лв. няма да бъде признат за данъчни цели, тъй като Дружеството не е положило необходимите усилия, за да се погрижи за имуществото си като добър стопанин.

По отношение на камиона – Дружеството може да признае разхода по отписването му, тъй като в случая горският пожар е причинен от непреодолима сила.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, ал.* и ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник