Пример 52. Разходи, Несвързани с Дейността

През 2018 г. Дружество извършва следните разходи:

  • За университетска такса на дъщерята на собственика – 15 000 лв.;
  • За екскурзия до Малдивите – 11 000 лв.;
  • За придобит луксозен лек автомобил за сина на собственика – 150 000 лв.

В периода на годишното приключване цитираните разходи са идентифицирани от главния счетоводител на Дружеството като несвързани с дейността. С тях той извършва данъчно преобразуване, като увеличава размера на счетоводната печалба за данъчни цели.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник