Пример 44. Отклонение от Данъчно Облагане между Свързани Лица

През 2018 г. Дружество 1 притежава два автомобила „Форд Мондео“, като и двата са придобити през 2014 г. и са в добро техническо състояние. Дружество 1 продава единия автомобил на Дружество 2, като двете дружества са абсолютно независими и никога преди тази сделка не са имали търговски взаимоотношения. Дружество 1 продава втория автомобил на Дружество 3, което е собственост на съпругата на собственика на Дружество 1.

Сделката между Дружество 1 и Дружество 2 е изповядана на цена от 25 000 лв., докато сделката между Дружество 1 и Дружество 3 е изповядана на цена от 10 000 лв. Видно цената по втората сделка, която е осъществена между свързани лица, значително се отличава от цената по първата сделка, която е осъществена между несвързани лица. При евентуална данъчна ревизия – за данъчни цели при определяне на прихода цената по втората сделка ще бъде определена, като се вземе предвид цената на първата сделка. Така приходът ще се определи на 25 000 лв.  

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник