Пример 29. Как се Облагат Приходите от Помощни и Спомагателни Дейности, Свързани с Хазарт?

Дружество осъществява хазартна дейност, във връзка с която реализира приходи от помощни и спомагателни дейности.

Понятието „помощни и спомагателни дейности” включва обслужващите дейности на организаторите на хазартни игри, като например:

  • поддръжка и ремонт на собствено игрално оборудване;
  • публикуване, излъчване и издаване на информация, която не представлява реклама и е във връзка с дейността;
  • кафе-бар и други подобни.

В разглеждания пример Дружеството стопанисва кафе-бар, чиито приходи са в размер на 10 000 лв. Данъкът се определя, като приходът, който представлява данъчната основа, се умножи по данъчна ставка от 12%, т.е. данъкът е в размер на 1 200 лв. (10 000 лв. х 12%).

Срокът за внасяне на данъка е до 31 март на следващата година. Данъкът се декларира в същия срок, като се подава декларация по чл.219 от ЗКПО (образец 1 050).

(§23 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.*; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник