Пример 27. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Недвижими Имоти?

Дружество закупува недвижим имот с обща площ в размер на 400 кв.м.

При придобиването на недвижимия имот е определено, че 35% (140 кв.м.) от площта ще се използва за лични нужди на собственика на Дружеството, а останалите 65% (260 кв.м.) ще се отдават под наем от Дружеството, от страна на трети лица. (В закона е дадена и друга възможност – вместо , да се избере като критерий за определяне на личното ползване).

След като веднъж е определено какво е съотношението на личното ползване, за да се определи данъчната основа, трябва всички разходи, които са свързани с експлоатацията и поддръжката на недвижимия имот, да бъдат умножени по съотношението от 35%.

Разходите за експлоатация и поддръжка включват: разходи за амортизация, ремонти, почистване, режийни и др.

В разглеждания пример разходите за експлоатация възлизат на 2 500 лв., от което следва, че данъчната основа е равна на 875 лв. (2 500 лв. х 35%). Съответно данъкът е в размер на 87,50 лв.

Срокът за внасяне на данъка е до 31 март на следващата година, какъвто е и срокът за подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на корпоративния данък.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.****; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник