Пример 23. Кога Личното Ползване на Служебни Активи не се Облага с Данък върху Разходите?

Дружество притежава четири служебни автомобила.

Директорът на отдел „Продажби” на Дружеството използва поверения му автомобил не само за служебни цели, но и за лични нужди – за да ходи на почивка с него през уикендите. Също така той не оставя автомобила на служебния паркинг, а се прибира до дома си и ходи на работа с него.

За да се избегне допълнително данъчно обременяване на Дружеството, е взето решение, с което директорът на отдел „Продажби” да сключи договор за наем с Дружеството за използвания автомобил. Размерът на дължимия наем се определя на база изминатите за лични нужди километри. В договора е предвидено, че дължимият наем ще се прихваща от нетното месечно възнаграждение на Директора. Тоест няма облагане с данък, тъй като наемът се удържа от заплатата на Директора.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник