Пример 17. Разходи в Натура, Предоставени за Лично Ползване

Под разходи в натура най-общо следва да се разбира безвъзмездното предоставяне за ползване на фирмени активи на собственика или служителите на компанията.

Дружество притежава къща за гости, която отдава под наем през летния сезон. През последната седмица на месец август къщата не е отдадена под наем, а временно се ползва от управителя на дружеството. Седмичният разход, произлизащ от личното ползване на къщата, е в размер на 1 000 лв. без ДДС. Дружеството трябва да обложи разхода за личното ползване от управителя с 10% данък върху разходите, от което следва, че данъкът е в размер на 100 лв.

(§18 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник