Пример 15. Видове Представителни Разходи

Дружество е в процес на годишно приключване, във връзка с което счетоводителят му трябва да определи размера на данъка върху представителните разходи. По своята същност тези разходи, най-общо казано, са свързани с посрещането на гости, организирането на празненства, предоставяне на подаръци и др. подобни.

След преглед на оборотната ведомост и хронологията на счетоводна сметка „Други разходи” – аналитична сметка „Представителни разходи”, е установено осчетоводяването на фактури за:

  • организирани вечери във връзка с преговори с клиенти – на обща стойност 200 лв.;
  • предоставени подаръци на клиенти – на обща стойност 100 лв.;
  • организирано фирмено парти за Коледа – на обща стойност 1 000 лв.;
  • закупена минерална вода за офиса – на обща стойност 150 лв.;
  • закупени кафе, алкохолни и безалкохолни напитки, сладки и соленки за посрещане на гости в офиса – на обща стойност 50 лв.

Общата стойност на фактурите възлиза на 1 500 лв., като това е сумата с начислен ДДС, който в случая става невъзстановим данък, тъй като дружеството няма право да приспадне данъчен кредит.

Дължимият данък върху представителните разходи е в размер на 150 лв. (1 500 лв. представителни разходи х 10% данък върху представителните разходи).

(§18 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник