Пример 9. Как се Определя Размерът на Авансовите Вноски от Дружество, Което Преотстъпва Корпоративен Данък?

Дружество наема на работа хора с увреждания и има право да преотстъпи корпоративен данък в размер на 50%.

Изчислено е, че Дружеството трябва да внася по 44 000 лв. корпоративен  данък на тримесечие и тъй като то има право да намали авансовата вноска с 50% преотстъпен данък, ще трябва да внася по 22 000 лв. корпоративен данък на тримесечие.

Срокът за внасяне на тримесечните авансови вноски за първо и второ тримесечие е до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За третото тримесечие авансовите вноски се внасят до 15 декември, а за четвъртото тримесечие – не се прави тримесечна авансова вноска.

Ако дружеството беше задължено да  извършва месечни авансови вноски, тогава сроковете за внасяне щяха да бъдат, както следва:

1). За месеците януари, февруари и март – в срок до 15 април на текущата календарна година;

2). За месеците от април до декември – в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

(§14 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник