Пример 3. Кога Едно Дружество, Което Извършва Таксиметрови Превози, ще бъде Задължено да Плаща Корпоративен Данък?

Дружество притежава три леки автомобила, които използва за извършването на таксиметрови превози, като заплаща определения местен данък в съответната община. На 01.05.2018 г. дружеството сключва договор за извършване на реклама чрез поставянето на рекламни табели върху автомобилите.

За приходите, формирани от този договор, Дружеството ще бъде задължено да определи счетоводна и данъчна печалба и съответно да внесе корпоративен данък върху нея.

(§4 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник