2

.118.Санкция за НЕподдържан Регистър за Контролирани Чуждестранни Дружества.

       • Данъчно задължено лице, което не поддържа регистър за контролирани от него чуждестранни дружества или посочи неверни данни в регистъра, се наказва със санкция в размер от 3 000 до 5 000 лв., а при повторно нарушение – санкцията е от 6 000 до 10 000 лв. (чл.47д от ЗКПО).

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник