2

.117.Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който НЕ Осребри Ваучери на Търговски Обект или Работодател при Загуба на Лиценза си.

       • Оператор на ваучери за храна, който не осребри ваучери за храна на търговски обект, с който е сключил договор за приемането им, или не върне тяхната стойност на работодателите, ако загуби лиценза си, се наказва със санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение –  санкцията е от 20 000 до 30 000 лв. (чл.209, ал.8 от ЗКПО).

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник