2

.116.Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който НЕ Предостави Справка за Предоставените и Изплатените Ваучери.

       • Оператор на ваучери за храна, който не предостави справка за предоставените и изплатени (осребрени) ваучери, се наказва със санкция в размер от 1 000 до 1 500 лв., а при повторно нарушение – санкцията е от 2 000 до 2 500 лв.

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник