2

.115.Санкция за Лице или Оператор на Ваучери за Храна, който Предостави Ваучери за Храна, Без да е Получил Квота за Ваучери, или Превиши Квотата си. Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който Предостави Ваучери, Които НЕ Отговарят на Условията.

       • Оператор на ваучери за храна, който предостави на работодатели ваучери, с които

надвишава определената си индивидуална квота, се наказва със санкция в размер на стойността на превишението на индивидуалната си квота, но не по-малко от 2 000 лв. (чл.209, ал.3 от ЗКПО).

       • Лице, което предостави на работодатели ваучери за храна, без да е получило индивидуална квота, се наказва със санкция в размер на стойността на предоставените ваучери за храна, но не по-малко от 2 000 лв.

       • Оператор на ваучери за храна, който предостави на работодатели ваучери, които не отговарят на реда и условията за тяхното отпечатване, се наказва със санкция в размер на стойността на предоставените ваучери, но не по-малко от 2 000 лв.

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник