2

.114.Санкция за Неправомерно Прилагане на Реда за Алтернативно Облагане при Опериране на Кораби.

       • Данъчно задължени лица, които са приложили реда за алтернативно облагане при опериране на кораби, без да са имали това право, се наказват със санкция в размер от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – санкцията е от 40 000 до 60 000 лв.

       • Санкционираните лица нямат право да прилагат алтернативния ред за опериране на кораби в продължение на 5 години.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник