2

.111.Санкция за НЕиздаден Фискален Касов Бон при Продажба в Брой.

       • Данъчно задължено лице, което не издаде фискален касов бон при продажба в брой на стоки или услуги, се наказва със санкция (по чл.185 и чл.186, ал.1 от ЗДДС) в размер от 500 до 2 000 лв. при първо нарушение, а при повторно нарушение – санкцията е от 1 000 до 4 000 лв.

       • Санкцията за физическо лице, което не е издало самия фискален касов бон, е от 100 до 500 лв.

       • За неиздаване на фискален касов бон за продажба в брой, независимо от горните санкции, НАП има право да затвори търговския обект за срок до 30 дни (чл.186, ал.1 от ЗДДС).

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник