2

.107.Санкция за НЕподадено Уведомление или за По-Късно Подадено Уведомление или за Посочени Неверни Дани в Уведомлението, Когато Разсрочен Корпоративен Данък при Трансфер на Активи е Станал Незабавно Изискуем.

       • Данъчно задължено лице, което не подаде уведомление или подаде уведомление със закъснение или посочи неверни данни в уведомлението, когато разсрочен корпоративен данък при трансфер на активи е станал незабавно изискуем, се наказва със санкция в размер от 3 000 до 5 000 лв., а при повторно нарушение – санкцията е от 6 000 до 10 000 лв.

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник