2

.106.Санкция за НЕподадена Справка за Данъка, Удържан при Източника, Върху Дохода на Чуждестранни Лица с Източник от България.

       • Данъчно задължено лице, което с декларацията за последното тримесечие от годината, с която се декларира данъкът, удържан при източника върху дохода на чуждестранни лица с източник от България, не подаде подробна справка за обложените доходи за целите на електронния обмен между държавите членки на ЕС, се наказва със санкция в размер до 250 лв., а при повторно нарушение – санкцията е до 500 лв., като тя се налага за всяко отделно лице, за което не е подадена тази подробна справка.

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник