2

.100.Как се Завежда Трансфериран на Актив, Разположен Извън Страната към България.

       • При трансфер на данъчен амортизируем актив от част на предприятието извън страната, към част на предприятието в България, данъчната амортизируема стойност, с която той се завежда в данъчния амортизационен план, е неговата пазарна стойност към момента на трансфера.

       • Има и други правила за трансфери на активи от част на предприятието извън страната към част на предприятието в България, ако същите не са данъчно амортизируеми или когато са били данъчно обложени в друга държава от ЕС.

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник