2

._82.Как се Третират за Данъчни Цели Разходи, Които са Отчетени в Нарушение на Счетоводното Законодателство.

       • Разходи, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, а в годината, в която те са допустими.

       Това правило важи и за некоректно отчетените счетоводни приходи и разходи, за които има специални изисквания, съгласно нормативен акт.

            (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

            (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник