2

._81.Как се Процедира при Коригиране на Счетоводна Грешка от Минали Години, Която Води до Данъчна Загуба или Коригира Данъчна Загуба.

       • Когато след коригирането на данъчния финансов резултат в резултат на счетоводна грешка, възникне или се промени данъчна загуба за минала година, се счита, че данъчната загуба е възникнала или се е променила в тази минала година.

       Възникналата данъчна загуба в тази минала година се пренася и приспада по общия ред.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник