2

._79.Как се Пренася Данъчна Загуба с Източник от Държава, с Която България има

*

       • Данъчна загуба от източник в държава, с която България има сключена СИДДО, и методът за избягване на двойното данъчно облагане е ”Освобождаване с прогресия”, тогава данъчната загуба се пренася и приспада в следващите 5 години само от печалбите с източник от тази държава. При прекратяване на дейност в държава от ЕС или ЕИП, пренесените и неприспаднати данъчни загуби от тези държави се приспадат от данъчната печалба в България.

            (виж пример ***)

       • Данъчна загуба от източник в държава, с която България има сключена СИДДО и методът за избягване на двойното данъчно облагане е ”Данъчен кредит”, тогава данъчната загуба се пренася и приспада в следващите 5 години само от печалбите с източник от тази държава – този метод не се отнася за държавите от ЕС или ЕИП. Когато данъчната загуба за една година не е формирана само от една страна, тогава тя се преразпределя между страните пропорционално, по определена

формула.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник