2

._78.Как се Пренася Данъчна Загуба в Следващи Години.

       • Данъчна загуба от текуща година се пренася и приспада последователно в следващите 5 години, до изчерпването ѝ.

            (виж пример ***)

       • Данъчната загуба се приспада до размера на положителния данъчен финансов резултат и ако има остатък, той се пренася за приспадане в следваща година – и така до изтичане на 5 години от формиране на данъчна загуба, след което правото за пренасяне и приспадане се погасява.

       • За нововъзникнали данъчни загуби се прилагат същите правила, като се спазва поредността на възникването им.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник