2

._75.Кои Социални Фондове Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък и за Какво са Длъжни да го Използват.

       • 50% от корпоративния данък се преотстъпва на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове – за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност.

       • Преотстъпеният данък трябва да се инвестира в основната дейност, в срок до края на годината, следваща годината на преотстъпването.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник