2

._60.Как се Третират Счетоводните Приходи и Разходи във Връзка с Открита Счетоводна Грешка от Минали Години.

       • Счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година, във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

        (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник