2

._54.Как се Третират Печалбите и Загубите при Чуждестранно Лице, Които са Свързани с Прехвърляне на Мястото му на Стопанска Дейност в България.

       • При прехвърляне на мястото на стопанска дейност на чуждестранно лице в България, счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява – със загубата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност, при определяне на данъчния финансов резултат.

            (виж пример ***)

       Определени са начините, по които се изчисляват печалбите и загубите, както и признаването на данъчните временни разлики в годината на прехвърляне на мястото на стопанска дейност.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

        (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник