2

._51.Как се Третират Задълженията към Трети Лица, Когато са Погасени по Давност или на Друго Основание.

       • Със задължения към трети лица се увеличава счетоводният финансов резултат, при определяне на данъчния финансов резултат, в следните случаи:

     - Задълженията са погасени по давност от момента, в който задължението е станало изискуемо – тя може да е 3 или 5 години; (виж пример ***)

     - С производство по несъстоятелност е утвърден оздравителен план, с който се предвижда непълно удовлетворяване на кредиторите – с размера на намаленото задължение; (виж пример ***)

     - С влязло в сила съдебно решение е постановено, че задължението или част от него е станало недължимо – с размера на намаленото задължение; (виж пример ***)

     - Кредиторът се е отказал от вземането си или го е опростил; (виж пример ***)

     - Преди изтичане на давностния срок, задълженията са погасени, по силата на закон;

     - Данъчно задълженото лице е подало молба за заличаване. (виж пример ***)

       • Ако счетоводният финансов резултат е бил вече увеличен, в изброените по-горе случаи не се прави допълнително увеличаване за определяне на данъчния финансов резултат.

       (виж примери ***, ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник