2

._22.Как се Облага, Декларира и Внася Хазартна Дейност, Свързана с Игри, при Които Залогът е чрез Електронна Услуга.

       • Данъкът върху хазартна дейност, свързана с игри, при които залогът е чрез цена на телефонна или друга електронна услуга, е 15%.

       • Този данък е алтернативен и е окончателен.

       • Данъчната основа е равна на увеличението на цената на телефонната или друга електронна услуга.

       • Данъкът се декларира в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на играта, а се удържа и внася в същия срок, от оператора на телефонната или друга услуга.

       • Чуждестранно юридическо лице, извършващо хазартна дейност в България чрез място на стопанска дейност, в годишната данъчна декларация посочва всички свои собственици, които притежават над 10% участие в капитала.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник